Home Dane

Daňové poradenstvo


Spracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, súhrnného výkazu a Intrastat

Kontrola správnosti spracovania priznania k DPH

Spracovanie daňového priznania fyzických osôb typ A

Spracovanie daňového priznania fyzických osôb typ B

Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb

Kontrola správnosti vykazovaného daňového základu

Odborné konzultácie a písomné stanoviská k daňovým otázkam

Zastupovanie klienta pred správcom dane

Príprava žiadosti o vrátenie dane z pridanej hodnoty zaplatenej v zahraničí

Daň z motorových vozidiel