Home
ACS for Business s.r.o.
Účtovníctvo a daňové poradenstvo

 

V dnešnej dobe je nesmierne dôležité, aby sa riadiaci pracovníci spoločností koncentrovali a rozvíjali svoj hlavný predmet podnikania. Účtovníctvo a daňová problematika ním často krát nie je. Preto, aby ste sa mohli plne venovať svojej profesionálnej činnosti, Vám naša spoločnosť poskytne komplexné služby v oblasti spracovania podvojného i jednoduchého účtovníctva, miezd a personalistiky ako i služby týkajúce sa ekonomického a daňového poradenstva.


Postaráme sa o to, aby bolo Vaše účtovníctvo v poriadku pred daňovou kontrolou i po nej. Zastupujeme spoločnosti pred orgánmi štátnej správy. Pravidelne sledujeme zmeny v legislatíve, našim klientom zasielame krátke správy ohľadom pripravovaných i schválených zmien. Tieto naše aktivity oceňujú tak obchodné spoločnosti, ako i živnostníci.

 

Naše hlavné zásady v podnikaní sú zodpovednosť, spoľahlivosť a čestnosť. Individuálny prístup ku klientovi je samozrejmosťou. Heslo, ktorým sa riadil Tomáš Baťa, je vlastné aj nám: Náš zákazník, náš pán! Našou snahou je rozvíjať tieto princípy i v budúcnosti.